Anonimne ankete

Oduvek sam želela da dam svoj maksimum u radu sa učenicima. Gradila sam imidž predanog nastavnika, koji će biti u ocenjivanju jednak prema svima, koji će ohrabrivati učenike da napreduju, da uvek mogu više, ali gradila i takav pristup gde imam vremena za svakog učenika, bilo da na dopunskim časovima pojašnjavam šta im nije bilo dovoljno jasno ili da prepoznajem nadarene đake i pripremam ih za razna takmičenja.

Akcenat stavljam na primenu metoda u nastavi koje će je učiniti zanimljivom. Neretko prilaze i posle zvona i postavljaju mi pitanja. Uvažavam svakog od njih. I rado dajem odgovore. Ostajem i nakon časova i saslušam njihove probleme. Uvek pokušavam da pomognem.

Zato mi je važna povratna informacija o mom radu. Učenicima često dajem anonimne ankete u kojima tražim samo da budu iskreni u odgovorima.

Ocenjuju me kao ”PREDAVAČAodnosno ocenjuju način na koji prenosim znanje na učenike, kao “ISPITIVAČA” odnosno kako procenjujem znanje koje su usvojili i ocenjuju moj ODNOS PREMA NJIMA. Uvek sa pitanjem da li nešto treba promeniti u radu. To mi je putokaz za budući rad.

S obzirom na to da su svi ovi papirići veoma slični (a imam ih zaista puno), smatram da sam uspela u svojoj nameri da prenesem svoje znanje učenicima na najbolji mogući način, uz puno truda, razumevanja, tolerancije i upornosti u ostvarenju tog cilja.