Veštačka laguna “Konstantinove terme”

Nacionalno preduzetničko takmičenje srednjoškolaca Srbije – „NaPred“, pod sloganom „Nauči preduzetništvo“, koje je počelo kao projekat sa realizacijom u drugoj polovini 2017. godine u 36 srednjih škola Republike Srbije, pod pokroviteljstvom Razvojne agencije Srbije (RAS) i Visoke škole za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo (VŠPEP) završilo se 18.4.2018. finalnim delom takmičenja u Beogradu i donelo DRUGO MESTO na nacionalnom nivou za projekat pod nazivom “Konstantinove terme”, a PRVO MESTO u sredu 14.3.2018. godine na regionalnom takmičenju u Nišu.
Učenici Ekonomske škole su pokazali izuzetan preduzetnički duh, kreativnost i istinski kvalitetno znanje.

Vicešampionski tim koji čine: Milica Cekić, Natalija Stančić, Glorija Stanojević, Marijana Stefanović, Miljana Petrović i David Milošević sa projektom pod nazivom “Konstantinove terme” pokazao je da zaista ideje mogu da pokrenu i Srbiju i svet.

Mentorski tim u sastavu: Slađana Radojlović, Olgica Krstić i Olivera Arizanović se zahvaljuje na upornosti, entuzijazmu i kreativnosti svom timu.

Nastup učenika na takmičenju

 

Biznis plan
Prezentacija “Konstantinove terme”

Potvrda NaPred

20181003_212027

Konstantinove terme“ bi imale izgled veštačke lagune koja bi bila smeštena ispod ogromne kupole, a nalazila bi se u podnožju Niške banje. Laguna bi koristila izvornu, lekovitu, termalnu vodu od 38 stepeni. Imala bi kompleks hotela, bazena i spa centra sa termalnom vodom. Bila bi namenjena zabavi, rekreaciji, opuštanju i odmoru. 59
Svojom tematikom ceo kompleks, izgled zgrada počev od hotela, spa centra i propratnih objekata asocirao bi na prohujala vremena cara Konstantina u čemu se ogleda konkurentska tržišna vrednost. Angažovali bismo istoričare i arhitekte kako bi terme u svakom delu poprimile duh i izgled tog doba. Svo osoblje kompleksa imalo bi odore iz tog perioda.
U jednom delu lagune bio bi hotel i spa centar. Za sve one koji žele da provedu u kompleksu više od jednog dana, imaće na raspolaganju prenoćište u hotelu „Minervina“.
Spa centar „Carstvo nege“ i bazeni koristili bi prirodnu, termalnu vodu, a za usluge masaže koristili bi blato i prirodne preparate za negu bez aditiva i parabena.
U restoranima bi na meniju, kao jedna od varijanti bila hrana iz tog perioda, koja bi po svojoj prirodi i sastavu bila zdrava.
Drugi deo kompleksa namenjen mladima, bio bi tropskim rastinjem i stazama odvojen od prvog. Tu bi bila smeštena obala sa nebom od platna. To bi stvorilo utisak boravka na moru, takozvano „More bez mora“. U tom delu lagune bili bi i bazeni sa vodopadima i veštačkim talasima za surfovanje.
Temperatura u kompleksu bila bi prijatna, voda u bazenima topla.

 

 

 

 

 

Kompleks bi bio dugačak 150m, širok 150m i visok 40m. Prostor lagune opremili bismo opremom za hotele i spa centre, mašinama za pravljenje talasa, opremom za ugostiteljske objekte, pumpama za prečišćavanje vode, instalacijama za grejanje prostora i mehanizmom za provođenje vodene pare kroz kanale kupole. 

Za realizaciju ovog projekta pokrenuli bismo razvoj građevinarstva, poljoprivrede i industrije u našoj zemlji jer bismo koristili domaće sirovine i zaposlili domaću radnu snagu.

Navedena ideja je inovativna i ne postoji kao takva nigde u Srbiji. To proističe iz činjenice da ne postoji veštačka laguna u okviru koje postoji hotel iz rimskog doba, bazeni za surfovanje i veštačke plaže koje asociraju na more.