Preduzeće za pružanje konsalting usluga “NAISSA CONSULTING”

Moji đaci i ja, spremajući se za nacionalno takmičenje iz preduzetništva oformili smo učeničko preduzeće za pružanje konsalting usluga. Cilj nam je bio da budemo drugačiji od drugih kompanija koje se uglavnom bave proizvodnjom, da budemo originalni, da razmišljamo koje ideje treba predložiti da Niš, region jugoistočne Srbije, pa i cela zemlja imaju koristi od njih.

Napravili smo sajt kompanije i predložili tri projekta. Sa jednim od njih, projektom Konstantinove terme, osvojili smo drugo mesto na nacionalnom nivou.

Namera nam je da sledećih godina na nacionalnom takmičenju razvijamo i preostale dve ideje koje su kao i prva komparativne prednosti Niša i celog regiona.

Naš najveći san je da ovi projekti jednoga dana postanu realnost, zaposle stanovništvo i privredno razviju zemlju.

Preduzeće za pružanje konsalting usluga Naissa consulting (sajt)