Kuća dizajna “Vector studio”

Jedan od najuspešnijih projekata naše škole je učenička kompanija Vector studio. Kao jedan od mentora kompanije radila sam marketing i promociju sa učenicima i imala zajednički nastup na niškim televizijama. Učenici – menadžeri su zabeležili uspešnu prodaju, čak i izvoz svojih proizvoda na nemačko tržište što je kompaniju učinilo izuzetno profitabilnom.

vektor