Ekonomski rast ne znači ništa ako nije sveobuhvatan, ako ne sadrži rast svih segmenata društva.
– JOHN GREEN
Svetski ekonomski forum

Ekonomski rast ne znači ništa ako nije sveobuhvatan, ako ne sadrži rast svih segmenata društva. – JOHN GREEN Svetski ekonomski forum