Pripreme za čas

Kreditni poslovi sa pravnim licima – Odobravanje dugoročnog kredita

Otvaranje tekućeg računa fizičkom licu i odobravanje kratkoročnog kredita; otvaranje tekućeg računa pravnom licu; poslovi platnog prometa

Stanovništvo, pravna lica i blagajna – Otvaranje tekućeg računa fizičkom licu i odobravanje kratkoročnog kredita; otvaranje tekućeg računa pravnom licu; gotovinska i bezgotovinska

Advertisements