Pripreme za čas

Nagrađena priprema Filozofskog fakulteta – SVETOSAVSKA NAGRADA

 

Dnevna priprema Bankarska obuka
Zadatak A1.1
Ček lista A1.1
Zadatak B3.1
Ček lista B3.1
Evaluacija časa

 

Kreditni poslovi sa pravnim licima – Odobravanje dugoročnog kredita

Otvaranje tekućeg računa fizičkom licu i odobravanje kratkoročnog kredita; otvaranje tekućeg računa pravnom licu; poslovi platnog prometa

Stanovništvo, pravna lica i blagajna – Otvaranje tekućeg računa fizičkom licu i odobravanje kratkoročnog kredita; otvaranje tekućeg računa pravnom licu; gotovinska i bezgotovinska