Radna biografija

LIČNI PODACI:
IME I PREZIME: Slađana Radojlović

E-MAIL ADRESA: s.radojlovic1@gmail.com
ZANIMANJE : nastavnik ekonomske grupe predmeta u Ekonomskoj školi u Nišu
(nastavnik Bankarske obuke, Osnova ekonomije, a bila nastavnik Birotehnike, Računovodstva i Principa ekonomije)

ZVANJA:

 • pedagoški savetnik od 03.03.2016. godine
 • kreditni analitičar I nivoa (Akademija za bankarstvo i finansije NBS – sertifikat od 29.09.2007. god.)

PRIZNANJA:

 • Najbolji edukatori Srbije za 2018. godinu – Udruženje “Živojin Mišić”
 • Svetosavska nagrada Filozofskog fakulteta za najbolju metodičku pripremu iz oblasti društveno-humanističkih nauka – treće mesto

ISPIT ZA LICENCU ZA NASTAVNIKA: 14.12.1994.

RADNO ISKUSTVO: 24 godine

OBRAZOVANJE:
FORMALNO:

 • Ekonomski fakultet Niš-diplomirani ekonomista
 • ,,Boris Kidrič“ – ekonomska srednja škola, Niš (nosilac Vukove diplome i đak generacije u Ekonomskoj školi u Nišu)

DODATNO OBRAZOVANJE (seminari):

Kompetencija K1:

 • Novi vid testiranja i razvijanja zadataka znanja (K1-16 sati od 27.06.2012.)
 • Upravljanje stresom i stresnim reakcijama          (K1, P6- 8 sati od 22.12.2012.)
 • Mogućnosti primene ,, MS Excel“ aplikacije u nastavi ekonomske grupe predmeta
                                                                                                     (K1, P6- 8 sati od 07.12.2013.)

Kompetencija K2:

 • Upotreba mobilnih aplikacija za poboljšanje kvaliteta nastave i učenja – Pametni telefon kao nastavno sredstvo 21. veka                                                                                                                (K2,P1 – 8 sati od 03.06.2018. )
 • Planiranje aktivno orijentisane nastave              (K2,P5,P6 – 16 sati od 05.07.2011.)
 • Metode aktivno orijentisane nastave                   (K2,P5,P6 – 16 sati od 28.06.2011.)
 • Savremeni pristupi ocenjivanju učenika              (K2 – 16 sati od 30.08.2012.)

  Angažovani nastavnik – kako probuditi i inspirisati učenike (К2,P5,P6 – 8 sati od 29.08.2014.)

 • Osnove aktivno orijentisane nastave                    (К2,P5,P6 – 16 sati od 05.2001.)

Kompetencija K3:

 • Čas po meri deteta (K3, P2 – 8 sati od 08.01. 2019.)
 • Podrška razvoju ličnosti deteta i učenika            (K3 P4 – 8 sati od 26.04. 2017.)
 • Karijerno vođenje i savetovanje (KVIS) od škole do posla ( К3 P2 – 24 sata od   16.10.2016.)
 • Pojačan vaspitni rad sa učenicima (K3 P4 – 8 sati od 16.10. 2016.)
 • Podrška Timovima za zaštitu dece/učenika od nasilja – transparentno ne protiv nasilja (К3, P1 – 16 sati od 03.11.2013.)

Kompetencija K4:

 • Osnaživanje mladih kroz školsku/vršnjačku medijaciju – bazični (К4 P6 – 24 sata od 13.12.2015.)
 • Umeće komunikacije – kako da govorimo i slušamo da bi učenici hteli da nas čuju i razgovaraju sa nama (K4 P4 – 20 sati od 27. 09. 2015.)
 • Motivisanje profesora i učenika u cilju unapređenja obrazovnog procesa u srednjim školama (К4 P2 – од 04. 04. 2015.  )
 • Profesionalizacija odeljenskih starešina u saradnji sa roditeljima (К4, P5, P7 – 16 sati od 23.10.2010.)

XI naučna konferencija nacionalnog značaja “Pedagoška istraživanja i školska praksa” OBRAZOVNE PROMENE U SRBIJI: IZAZOVI I PERSPEKTIVE  1 bod   8 sati od 20. 10. 2017.

Seminari koji nisu definisani prema kompetencijama:

 • Uvod u upotrebu računara i informacione tehnologije u nastavi – (28 sati Istraživačka stanica Petnica оd 10. – 23.10.2002.)
 • Modularni program permanentne računarske obuke – (30 sati Udruženje pedagoga tehničke kulture i Agencije za informatički inženjering PERSONALeSYSTEM od 12.2003. – 24.01.2004.)
 • Bankarsko poslovanje – teorija – (32 sata VET projekat i GTZ od 14.11.- 28.01.2006.)
 • Bankarsko računovodstvo – (24 sata VET projekat i GTZ od 02. – 11.03.2006.)
 • Bankarsko poslovanje – praksa – (64 sata VET projekat i GTZ od 23.06. – 09.09.2007.)
 • Seminar za Forum Osnovi ekonomije – (12 sati Udruženje ,,Dositej“ i GTZ od 10.-11.10.2008.)

Seminari u Narodnoj banci Srbije:

 • Kreditni analitičar – prvi nivo                        (32 sata od 26.-29.09.2007.)
 • Controlling                                                         (16 sati od 30.-31.03.2011.)
 • Moderno bankarstvo u teoriji i praksi          ( 8 sati od 13.06.2012.)

UČEŠĆE U PROJEKTIMA I ISTRAŽIVANJIMA

 • projekat učeničkog i studentskog preduzetništva Visoke poslovne škole strukovnih studija iz Leskovca
 • projekat NaPred (Restoran zdrave hrane Vivo i Konstantinove terme)
 • projekat Raboš
 • projekat SUVENIR – Promocija turizma i simboli lokalnih identiteta
 • projekat Vector studio
 • Projekat Societe Generale banke ,, Inovacije u bankarstvu“
 • projekat Berzansko trgovanje akcijama – MarketWatch
 • Trenutno učešće na istraživanju uspeha učenika Ekonomske škole na prijemnim ispitima na Ekonomskom fakultetu u Nišu za poslednje 4 godine
 • Poboljšanje okruženja za omladinsko preduzetništvo u prekograničnom regionu (projekat Evropske unije u saradnji sa ,,Naisa Consulting“ iz Niša)
 • Projekat Ministarstva prosvete i GTZ-a – Reforma stručnog obrazovanja, područje rada ekonomija, pravo i administracija (učestvovala sam u menjanju planova i programa za obrazovni profil Bankarski službenik – ogled za predmet Osnovi ekonomije)

BAZA ZUOV-APRIMERI USPEŠNIH VANNASTAVNIH AKTIVNOSTI U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA I VASPITNIH AKTIVNOSTI U DOMOVIMA UČENIKA U SRBIJI

USPESI NA TAKMIČENJIMA:

20.04. 2018. – 1. mesto za internet marketing u okviru projekta Učeničko i studentsko preduzetništvo

21.04. 2018. – 2. mesto na nacionalnom takmičenju u okviru projekta NaPred

27.04.2016.  – 3. mesto na Republičkom takmičenju u okviru projekta Societe Generale banke – Inovacije u bankarstvu

07.04.2013. – 1. mesto na Republičkom takmičenju iz Osonova ekonomije

08.04.2006. – 2. mesto na Republičkom takmičenju iz Osonova ekonomije

16.02.2002. – 2. mesto na Republičkom takmičenju iz Osonova ekonomije

27.05.2000. – 2. mesto na Republičkom takmičenju iz Osonova ekonomije

PROMOCIJA ŠKOLE:

 • PR škole
 • gostovanja na televizijama (Belle Amie, Tv Zona)
 • pisanje članaka za Narodne novine o svim značajnim postignućima i aktuelnostima u školi
 • povezivanje Ekonomske škole sa visokoškolskim ustanovama
 • povezivanje škole sa bankama Niša Narodnom bankom Srbije u cilju obavljanja stručne prakse i organizovanje predavanja
 • inicijator i učesnik u kreiranju novog sajta Ekonomske škole, urednik sajta

ČLANSTVO U TIMOVIMA ŠKOLE:

 • koordinator Tima za marketing škole
 • koorditnator Tima školskog programa
 • član Tima za školsko razvojno planiranje
 • učesnik izrade Školskog programa za obrazovne profile Ekonomski tehničar i Bankarski službenik za predmete Osnovi ekonomije i Bankarska obuka za školsku 2014./2015.

ČLANSTVO U STRUKOVNIM UDRUŽENJIMA:

 • član Saveza ekonomista Srbije – Društva ekonomista Niša

OSTALE AKTIVNOSTI:

 • član komisije za polaganje za licencu nastavnika ekonomskih škola u Srbiji ispred Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja

VEŠTINE:

 • organizacione sposobnosti
 • komunikativnost
 • veštine javnog nastupa
 • timski rad
 • izvođenje oglednih i uglednih časova
 • korišćenje metoda aktivno orijentisane nastave
 • korišćenje PEXIM-a ( bankarskog softvera)
 • korišćenje mobilnih aplikacija u nastavi

LIČNE OSOBINE:

 • posvećenost, odgovorsnost, ambicioznost, korektnost, analitičnost, upornost

STRANI JEZICI:

 • engleski jezik (nivo- niži srednji B)

INFORMATIČKA PISMENOST:

 • Word
 • Excel
 • Power Point
 • WordPress

INTERESOVANJA:

 • menadžment, marketing, slikarstvo, primenjene umetnosti, gastronomija