Putovanja u NBS i Kovnicu novca

STUDIJSKA PUTOVANJA U NARODNU BANKU SRBIJE

S obzirom na to da predajem obrazovnom profilu Bankarski službenik od samog početka uvođenja ogleda, vodila sam đake na nekoliko studijskih – stručnih putovanja u Narodnu banku Srbije i Kovnicu novca na Topčideru. U banci su organizovana izuzetno zanimljiva predavanja o funkciji Narodne banke Srbije u kreiranju monerarne politike zemlje, o targetiranju inflacije, o njenim uzrocima i načinima rešavanja. Videli smo kako Narodna banka predviđa i prati rast cena po kvartalima i koje instrumente primenjuje kako bi održala inflaciju u željenim okvirima.

Na tom putovanju imali smo i privilegiju da posmatramo štampanje dinara – novčanica od 200 dinara. Obišli smo i pogone za proizvodnju metalnih apoena kovanog novca.

Učenicima je posebno zanimljiv muzej Narodne banke gde mogu videti istorijat nastanka novca, slikati se sa Đorđem Vajfertom, kovati metalni novac i poneti kući novčanicu sa svojim likom. Takođe se rado slikaju pored zlatne poluge čija se težina meri u kilogramima, koja je je deo zlatnih rezervi NBS i ima veliku vrednost.

Čuli smo zanimljivosti vezane za izradu i kovanje prvih novčanica naših vladara. Učenici su naučili kako da prepoznaju falsifikovani novac, ali da se upoznaju i sa zlatnicima i srebrnjacima koje proizvodi Narodna banka Srbije prilikom obeležavanja raznih jubileja. Tada se rade zlatnici i srebrnjaci sa likovima znamenitih Srba. Mogli smo da vidimo sto prvog guvernera Đorđa Vajferta i prostorije u kojima je radio.

Predavanja za učenike u Narodnoj banci su izuzetno kvalitetna, obrađuju sve važne segmente bankarstva i to znanje je učenicima važno za polaganje zahtevnog maturskog ispita, ali i za rad u bankama nakon završetka škole.

Učenici su na ovom studijskom putovanju mogli dosta toga da vide i nauče i pokazali su veliko interesovanje za navedene sadržaje. Nastavićemo saradnju sa Narodnom bankom Srbije.