O predmetu

Poštovani učenici,

Dobro došli u virtuelnu Global banku u kijoj ćemo simulirati sve poslovne procese realne banke. Ovde ćete kroz predmet Bankarska obuka  naučiti da otvarate tekuće račune fizičkim i pravnim licima, da odobravate kredite preduzećima i fizičkim licima, da kupujete i prodajete hartije od vrednosti, da učestvujete u platnom prometu sa inostranstvom i još mnogo toga.

Kako bi lakše savladali nastavne sadržaje, pored praktičnog rada i uvežbavanja svega što ste naučili kroz predmet Bankarsko poslovanje, a koji je povezan sa našim predmetom,  metodu koju ćemo često koristiti na našim časovima biće igra uloga. Kao oblik rada koristićemo rad u paru, kada ćemo se deliti na “bankarske službenike“ i “ klijente banke“, a u slučaju donošenja važnih odluka o odobravanju kredita fizičkim i pravnim licima simuliraćemo rad Kreditnog odbora banke i u takvim prilikama koristićemo grupni rad. Pri svemu tome vodićemo računa o poslovnom bontonu koji je propisan pravnim aktima banke.

KAKO DA LAKŠE SAVLADAMO MATERIJU I OVLADAMO VEŠTINAMA KOJE BANKARSKI SLUŽBENIK TREBA DA STEKNE, ODNOSNO DA LAKŠE DOĐEMO DO PROPISANIH ISHODA?
Vi mi možete pomoći u tome.

Kako sam već naznačila, često ćemo koristiti igru uloga za simulaciju poslovnih procesa u banci. Postavljaću situacije za učenje na ovom mestu, po modulima i zamoliću vas da smišljate „scenario“ za časove  koji će nadam se biti dinamični i zanimljivi, a da pri tome poštujete algoritam , odnosno propisanu proceduru koja je propisana internim dokumentima i predviđena poslovnom politikom naše banke.

UNAPRED VAM ZAHVALJUJEM NA SARADNJI!