O meni

Reforma stručnog obrazovanja 
Potvrda o učešću u radu foruma nastavnika Osnova ekonomije
Potvrda o izuzetnom doprinosu u radu foruma nastavnika Osnova ekonomije

O reformi obrazovanja (video)

Savez ekonomista Srbije
Član društva ekonomista Niša kao dela Saveza ekonomista Srbije