Projekat “Berzansko trgovanje akcijama” – MarketWatch

Projekat Berzansko trgovanje akcijama realizovan je preko timova učenika koji su kupovali i prodavali akcije preko platforme MarketWatch. Učenici su imali priliku da nauče tehniku funkcionisanja efektne berze kao i postupke za procenu kretanja tržišnih cena akcija i izvrše njihove analize.