Projekti

ZUOV – primeri uspešnih vannastavnih aktivnosti
Veštačka laguna “Konstantinove terme”
Restoran zdrave hrane “Vivo”
Inovacije u bankarstvu
Suvenir Raboš
Promocija turizma i simboli lokalnih identiteta
Kuća dizajna “Vector studio”
Projekat “Berzansko trgovanje akcijama” – MarketWatch