Saradnja sa roditeljima

Odnos koji gradim sa roditeljma je pun razumevanja i uvažavanja. Pored roditeljskih sastanaka , roditelji mogu po dogovoru da uvek dodju u školu i da zajednički rešavamo probleme. Pozovam ih telefonom, šaljem SMS poruke i drago mi je da se rado odazivaju i pokazuju spremnost na saradnju.

Što se tiče predmeta koje predajem saradjujem i sa roditeljima drugih odeljenja preko kolega koji su u njima razredne starešine. Naime, kada primetim da neki učeniik ima problema, da pokazuje slabije rezultate pozivam njegove roditelje. Sastancima obavezno prisustvuju i učenici i njihove razredne starešine. Na taj način vrlo brzo rešavamo probleme i uspeh se popravlja.

Roditelji mojih đaka se rado odazivaju i učestvuju kao predavači na tribinama koje ja kao PR škole organizujem iz struka kojima se bave. Odeljenske starešine drugih odeljenja me takođe povezuju sa roditeljima koji mogu da pomognu učešćem u radionicama i predavanjima. Održali smo predavanja na temu genetski modifikovane hrane, bitkoina, zdravih životnih navika, značaja bavljenja sportom, i mnogobrojna predavanja iz ekonomije zahvaljujući profesorima sa Ekonomskog fakulteta koji su roditelji naših đaka. Ova saradnja će se nastaviti.

Roditelji nam pružaju veliku pomoć kod smeštaja učenika u obavljanju stručne prakse naših djaka u preduzećima, bankama, osiguravajućim kompanijama, a koja je obavezna po nastavnim planovima i programima.

Roditelji su gosti naših Dana škole. Tada ih upoznajemo sa postignućima naših učenika na mnogobrojnim takmičenjima.

Predstavnik roditelja u Savetu roditelja škole je važna karika sa ostlim roditeljima drugih odeljenja. On nam prenosi važne odluke koje to telo donosi. Uvek sam imala roditelje u Savetu roditelja škole koji su svoju obavezu ispunjavali odgovorno.

I marketing i promociju škole ostvarujem u saradnji sa roditeljima na niškim televizijama. Zahvaljujem se svima na nesebičnoj pomoći i saradnji.

Održane radionice i tribine na kojima su učestvovali i roditelji učenika možete videti  ovde